Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Psykoterapi og kropsterapeutisk behandling.