Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Øer Maritime Havn.